Dialog międzykulturowy

Seminarium zorganizowane w ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli”, które dotyczyło budowania dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturalnej, a także integracji lokalnych społeczności z migrantami i uchodźcami.


Dla
Europa dla Obywateli


Zakres prac
Projekt identyfikacji wizualnej seminarium i skład materiałów reklamowych