Seminarium z elementami warsztatu, poświęcone dialogowi międzykulturowemu oraz integracji migrantów i uchodźców poprzez działania społeczne i kulturalne. Wydarzenie współorganizowane przez Creative Europe Desk Polska oraz Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”.

 

Prace graficzne:
projekt identyfikacji wizualnej, plakaty, broszura i reklamy do social media

 

Dla:
Instytut Adama Mickiewicza