Dyplomacja kulturalna to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Są to jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie dyplomacji kulturalnej o profilu europeistycznym – kształcą one specjalistów, którzy będą wyposażeni w kompetencje potrzebne do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w instytucjach unijnych.

 

Prace graficzne:
projekt całej identyfikacji graficznej na potrzeby druku i internetu

 

Dla:
Uniwersytet Jagielloński