Dyplomacja kulturalna

Jedyny w Polsce kierunek studiów podyplomowych zapoczątkowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, który kształci specjalistów w zakresie dyplomacji kulturalnej i przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się kulturą, polityką, ekonomią i społeczeństwem, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.


Dla
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Zakres prac
Projekt identyfikacji wizualnej kierunku i skład materiałów promocyjnych