Trzyczęściowy pakiet edukacyjny „Jedz lokalnie, myśl globalnie!”, dedykowany tematyce żywności we współczesnym świecie w ujęciu edukacji globalnej.

Prace graficzne:
skład i przygotowanie do druku publikacji oraz prezentacji

Dla:
Fundacja Otwarty Plan