Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″ to dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego i stanowi aktualizację poprzedniego z lat 2011-2020. Dokument składa się z dwóch części: diagnostyczno-prognostycznej oraz strategicznej, i stanowi o planach na rozwój regionu.

Prace graficzne:
projekt publikacji oraz ulotki składanej

Dla:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego