Pilotażowy program, który jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz zwiększania mobilności i współpracy międzynarodowej różnych grup zawodowych, w tym artystów i pracowników sektora kultury i kreatywnego.

 

Prace graficzne:
Projekt identyfikacji wizualnej, plakaty, broszura, reklamy do social media

 

Dla:
Instytut Adama Mickiewicza