Organizowane przez Creative Europe Desk Polska seminarium „Mobilność artystów i profesjonalistów. Programy wsparcia dla sektora kultury”, poświęcone programom rezydencjalnym i stypendialnym dla artystów i profesjonalistów sektora kultury.

 

Prace graficzne:
projekt identyfikacji wizualnej, plakaty, broszura i reklamy do social media

 

Dla:
Instytut Adama Mickiewicza