Międzynarodowe wydarzenie adresowane do przedstawicieli sektorów kultury, audiowizualnego, mediów i branży kreatywnej, organizowane przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Creative Europe Desk Polska oraz Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych w partnerstwie z Warszawską Szkołą Filmową.

Prace graficzne:
projekt, skład i przygotowanie do druku całej identyfikacji wizualnej, w tym: plakaty, folder informacyjny i grafiki do social media

Dla:
Instytut Adama Mickiewicza, program Kreatywna Europa