Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Uczelnie WSB znajdują się w 10 miastach w Polsce i przyciągają bogatą ofertą kierunków.

Prace graficzne:
projekt, skład i przygotowanie do druku informatorów dla studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Dla:
Wyższe Szkoły Bankowe