ABB – międzynarodowy koncern działający w branżach takich jak automatyka, robotyka i energetyka. Projekty zrealizowane we współpracy z Admind Branding&Communications, na zlecenie ABB Group, wszelkie prawa do projektu posiada zleceniodawca Grupa ABB.

Prace graficzne:
skład i przygotowanie do druku publikacji branżowych

Dla:
ABB