Rysunki, malunki, szkicunki – na potrzeby dekoracji, na potrzeby publikacji i z każdej innej okazji.

Prace graficzne:
rysunek, grafika, malunek