Zieleń miejska – standardy

„Zieleń miejska – standardy” jest dokumentem, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat wykonywania i pielęgnacji zieleni miejskiej. Opracowanie to ma wspomagać prace miejskich organów administracji, usprawnić zarządzanie terenami zieleni w mieście, ujednolicić zasady zakładania i pielęgnacji zieleni miejskiej, a przede wszystkim podnieść jej jakość, a w konsekwencji trwałość.


Dla
Urząd Miasta Lublin


Zakres prac
Projekt i skład publikacji oraz rysunki