Opracowanie „Standardy zakładania i pielęgnacji terenów zieleni w mieście” ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat wykonywania i pielęgnacji zieleni miejskiej. Dokument ten ma wspomagać prace miejskich organów administracji, usprawnić zarządzanie terenami zieleni w mieście, ujednolicić zasady zakładania i pielęgnacji zieleni miejskiej, a przede wszystkim podnieść jej jakość, a w konsekwencji trwałość.

Prace graficzne:
Projekt layoutu, wykonanie ilustracji, skład broszury i przygotowanie do druku

Dla:
Urząd Miasta Lublin